PHP 8.3.6 Released!

Ds\PriorityQueue::capacity

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\PriorityQueue::capacityReturns the current capacity

Açıklama

public Ds\PriorityQueue::capacity(): int

Returns the current capacity.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

The current capacity.

Örnekler

Örnek 1 Ds\PriorityQueue::capacity() example

<?php
$queue
= new \Ds\PriorityQueue();
var_dump($queue->capacity());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(8)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top