PHP 8.1.28 Released!

Ds\PriorityQueue::isEmpty

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\PriorityQueue::isEmptyReturns whether the queue is empty

Açıklama

public Ds\PriorityQueue::isEmpty(): bool

Returns whether the queue is empty.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns true if the queue is empty, false otherwise.

Örnekler

Örnek 1 Ds\PriorityQueue::isEmpty() example

<?php
$a
= new \Ds\PriorityQueue();
$b = new \Ds\PriorityQueue();

$a->push("a", 5);
$a->push("b", 15);
$a->push("c", 10);

var_dump($a->isEmpty());
var_dump($b->isEmpty());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(false)
bool(true)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top