PHPCon Poland 2024

Ds\Set::last

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Set::lastReturns the last value in the set

Açıklama

public Ds\Set::last(): mixed

Returns the last value in the set.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

The last value in the set.

Hatalar/İstisnalar

UnderflowException if empty.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Set::last() example

<?php
$set
= new \Ds\Set([1, 2, 3]);
var_dump($set->last());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(3)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top