Ds\Set::get

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Set::getReturns the value at a given index

Açıklama

public Ds\Set::get(int $index): mixed

Returns the value at a given index.

Bağımsız Değişkenler

index

The index to access, starting at 0.

Dönen Değerler

The value at the requested index.

Hatalar/İstisnalar

OutOfRangeException if the index is not valid.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Set::get() example

<?php
$set
= new \Ds\Set(["a", "b", "c"]);

var_dump($set->get(0));
var_dump($set->get(1));
var_dump($set->get(2));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(1) "a"
string(1) "b"
string(1) "c"

Örnek 2 Ds\Set::get() example using array syntax

<?php
$set
= new \Ds\Set(["a", "b", "c"]);

var_dump($set[0]);
var_dump($set[1]);
var_dump($set[2]);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(1) "a"
string(1) "b"
string(1) "c"
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top