__autoload

(PHP 5, PHP 7)

__autoloadTanımsız sınıfı yüklemeye çalışır

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.2.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

__autoload(string $sınıf): void

Sınıfları otomatik yüklemek için bu işlev tanımlanabilir.

Bağımsız Değişkenler

sınıf

Yüklenecek sınıfın ismi.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top