PHP 8.0.26 Released!

enum_exists

(PHP 8 >= 8.1.0)

enum_existsSayılamanın tanımlı olup olmadığını sınar

Açıklama

enum_exists(string $enum, bool $autoload = true): bool

Belirtilen sayılamanın tanımlı olup olmadığını sınar.

Bağımsız Değişkenler

enum

Sayılamanın adı. Ad eşleştirilirken harf büyüklüğü dikkate alınmaz.

autoload

Öntanımlı olarak otomatik yükleyici çağrılıp çağrılmayacağı.

Dönen Değerler

enum tanımlı bir sayılama ise true, değilse false döner.

Örnekler

Örnek 1 - enum_exists() örneği

<?php
// kullanmadan önce sayılama tanımlı mı, bak
if (enum_exists(Suit::class)) {
    
$myclass Suit::Hearts;
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top