get_declared_traits

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

get_declared_traitsBildirilmiş tüm nitelikleri dizi olarak döndürür

Açıklama

get_declared_traits(): array

Bildirilmiş tüm niteliklerin değer olduğu bir dizi döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bildirilmiş tüm niteliklerin değer olduğu bir dizi döndürür. Başarısızlık durumunda null döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
@everaldofilho
3 years ago
Example of use:

<?php

namespace Example;

// Declare Trait
trait FooTrait
{
}

// Declare Abstract class
abstract class FooAbstract
{
}

// Declare class
class Bar extends FooAbstract
{
    use
FooTrait;
}

// Get all traits declareds
$array = get_declared_traits();

var_dump($array);
/**
* Result:

* array(1) {
*  [0] =>
*  string(23) "Example\FooTrait"
* }
*/
To Top