PHP 8.0.24 Released!

libxml_get_last_error

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

libxml_get_last_errorlibxml'den son hatayı döndürür

Açıklama

libxml_get_last_error(): LibXMLError|false

libxml'den son hatayı döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Tamponda bir hata oluşmuşsa bir LibXMLError nesnesi, yoksa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top