libxml_set_streams_context

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

libxml_set_streams_contextYüklenecek veya yazılacak sonraki libxml belgesinin akım bağlamını belirler

Açıklama

libxml_set_streams_context(resource $bağlam): void

Yüklenecek veya yazılacak sonraki libxml belgesinin akım bağlamını belirler.

Değiştirgeler

bağlam

stream_context_create() ile oluşturulan bir akım bağlamı özkaynağı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - libxml_set_streams_context() örneği

<?php

$opts 
= array(
    
'http' => array(
        
'user_agent' => 'PHP libxml agent',
    )
);

$context stream_context_create($opts);
libxml_set_streams_context($context);

// Dosyayı HTTP üzerinden isteyelim
$doc DOMDocument::load('http://www.example.com/file.xml');

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top