swoole_clear_error

(PECL swoole >= 4.6.0)

swoole_clear_errorClear errors in the socket or on the last error code

Açıklama

swoole_clear_error(): void

Clear errors in the socket or on the last error code.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top