swoole_event_write

(PECL swoole >= 1.9.0)

swoole_event_writeWrite data to a socket

Açıklama

swoole_event_write(int $fd, string $data): bool

Bağımsız Değişkenler

fd

data

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top