swoole_event_defer

(PECL swoole >= 1.9.0)

swoole_event_deferAdd callback function to the next event loop

Açıklama

swoole_event_defer(callable $callback): bool

Bağımsız Değişkenler

callback

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top