Sabit ifadelerinde sayılama değerleri

Kılıflar enum üzerinde sabitler olarak temsil edildiğinden, çoğu sabit ifadesinde statik değerler olarak kullanılabilir: özellik öntanımlıları, statik değişken öntanımlıları, bağımsız değişken öntanımlıları, küresel ve sınıf sabitlerinin değerleri. Ancak diğer kılıf değerlerinde kullanılamaz, sadece enum sabitleri bir kılıfa atıfta bulunabilir.

Ancak, sonuç değerinin belirleyici olduğunu veya yöntem çağrılarının yan etkilerden arınmış olduğunu kesinlikle garanti edemediğimiz için, sayılamalarda ArrayAccess gibi örtük sihirli yöntem çağrılarına statik veya sabit tanımlar içinde izin verilmez. İşlev çağrıları, yöntem çağrıları ve özellik erişimi, sabit ifadeler içinde geçersiz işlemler olarak kalmaya devam eder.

<?php

// Bu tamamen geçerli bir sayılama tanımıdır.
enum Direction implements ArrayAccess
{
case
Up;
case
Down;

public function
offsetExists($offset): bool
{
return
false;
}

public function
offsetGet($offset): mixed
{
return
null;
}

public function
offsetSet($offset, $value): void
{
throw new
Exception();
}

public function
offsetUnset($offset): void
{
throw new
Exception();
}
}
class
Foo
{
// Buna izin verilir.
const DOWN = Direction::Down;
// Buna izin verilmez, belirleyici olmayabilir.
const UP = Direction::Up['short'];
// Ölümcül Hata: enum üzerinde sabit ifadesi içinde [] kullanılamaz
}
// Bu, bir sabit ifadesi olmadığından tamamen geçerlidir.
$x = Direction::Up['short'];
var_dump("\$x: " . var_export($x, true));

$foo = new Foo();
?>
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top