Destekli Sayılamalar

Öntanımlı olarak sayıl kılıfların sayıl bir karşılığı yoktur. Basitçe tekil nesnelerdir. Bununla birlikte, bir sayılama kılıfının bir veritabanına veya benzer bir veri deposuna giriş-çıkış yapabilmesini gerektiren çok sayıda durum vardır, dolayısıyla, dahili olarak tanımlanmış yerleşik bir sayıl (ve dolayısıyla dizgeleştirilebilir) eşdeğerin varlığı yararlıdır.

Bir sayılamaya sayıl bir eşdeğer tanımlama sözdizimi:

<?php
enum Deste: string
{
case
Kupalar = 'Ku';
case
Karolar = 'Ka';
case
Sinekler = 'S';
case
Maçalar = 'M';
}
?>

Basitçe bir değerle "desteklenmiş" olduğundan sayıl eşdeğeri olan kılıflara "Destekli Kılıf" denir. Yalnızca destekli kılıflar içeren sayılamalara "Destekli Sayılama" denir. Destekli bir sayılama sadece destekli kılıfları içerir, desteksiz kılıf içermez. Desteksiz bir sayılama ise sadece desteksiz kılıfları içerir, destekli kılıf içermez.

Destekli bir sayılama, int veya string türünde bir değerle ama daima tek bir türdeki değerlerle desteklenebilir (yani ya hepsi int ya da hepsi string türünde olabilir). Bir sayılama sayıl bir eşdeğere sahip olarak imlenmişse, tüm kılıflarına açıkça eşsiz birer değer tanımlanmış olmalıdır. Sayıl eşdeğerler otomatik olarak üretilmeyecektir (örneğin, sıralı tamsayılar). Destekli kılıflar diğer kılıflar arasında eşsiz olmalı, aynı sayıl eşdeğere sahip birden fazla kılıf olmamalıdır. Ancak, bir takma ad oluşturmak amacıyla bir sabite atanabilir. Bkz: Sayılama Sabitleri.

Sayıl eşdeğerler sayılların kendileri olabileceği gibi sayıl ifadeleri de olabilir. Sabitler ve sabit ifadeleri desteklenmez. Yani, 1 + 1 geçerli, fakat 1 + SOME_CONST geçersizdir.

Destekli Kılıflar ayrıca salt-okunur özellikler olup, value tanımda belirtilen değerdir.

<?php

print Deste::Sinekler->value;
// Çıktısı: "S"
?>

value özelliğin salt-okunurluğunu zorlamak amacıyla bir değişkene gönderimli atanamaz. Yani, aşağıdaki örnek bir hata üretir:

<?php

$deste
= Deste::Sinekler;
$ref = &$deste->value;
// hata: Deste::$value özelliğine gönderim sağlanamıyor
?>

Destekli sayılamalar dahili olarak iki ek yöntem sağlayan BackedEnum arayüzü ile gerçeklenir:

  • from(int|string): self yöntemi bir sayıl değer alır ve karşılığı olan sayılama kılıfını döndürür. Böyle bir kılıf yoksa ValueError istisnası oluşur. Girdi olarak sayıl değere güvenildiği ancak karşılığında bir sayılama değerinin olmadığı durumda uygulamayı durduracak bir hata gerekiyorsa yararlı olabilir.
  • tryFrom(int|string): ?self yöntemi bir sayıl değer alır ve karşılığı olan sayılama kılıfını döndürür. Böyle bir kılıf yoksa, yönrem null döndürür. Girdi olarak sayıl değere güvenilmediği durumda geliştirici hatayı kendi ele almak isterse veya bir öntanımlama yapmak isterse yararlı olabilir.

from() ve tryFrom() yöntemleri standart gevşek/katı kodlama kurallarını izler. Gevşek kodlama kipinde, bir tamsayı veya dizge aktarımı kabul edilebilir ve sistem değeri buna göre zorlar. Bir gerçel sayı da çalışır ve bu da zorlanır. Katı kodlama kipinde, bir dizge kılıf değeri durumunda from() yöntemine bir tamsayı (veya gerçel sayı) aktarımı (veya tersi) TypeError istisnasına yol açar. Her iki kipte, tüm diğer bağımsız değişken türleri TypeError istisnasına yol açar.

<?php

$record
= get_stuff_from_database($id);
print
$record['deste'];
$deste = Deste::from($record['deste']);
// Geçersiz veri ValueError yavrulatır: "X" değeri enum "Deste" için geçerli bir sayıl değer değildir
print $deste->value;
$deste = Deste::tryFrom('A') ?? Deste::Sinekler;
// Geçersiz veri null döndürür, yerine Deste::Sinekler kullanılır.
print $deste->value;
?>

from() veya tryFrom() yöntemini destekli bir sayılama üzerinde geliştirici kendi tanımlarsa sonuç ölümcül hata olur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top