PHP 8.1.9 Released!

Numaralandırmalara giriş

(PHP 8 >= 8.1.0)

Numaralandırmalar (veya tür adı olarak "enum") tanımlamalarda, olası değer kümelerinden biriyle sınırlanabilen özel bir veri türünü kullanabilmeyi sağlar. Bu, "geçersiz durumların devredışı bırakılmasını" sağladığından, bir etki alanı modeli tanımlarken özellikle yararlı olabilir.

Numaralandırmalar çoğu yazılım dilinde çok çeşitli farklı özelliklerle yer almaktadır. PHP'de ise, enum özel bir nesne çeşididir. Kendisi bir sınıf olup içeriği kılıflar (case) bu sınıfın tekil olarak örneklenmiş nesneleridir. Yani, bir numaralandırma kılıfı (enum case) geçerli bir nesne olup, tür sınamaları dahil, bir nesnenin kullanılabildiği her yerde kullanılabilir.

Numaralandırmaların en bilinen örneği, true ve false değerlerini (ikil) numaralı tür olarak içeren yerleşik mantıksal türdür. Numaralandırmalar geliştiricinin kendi keyfi numaralandırmalarını tanımlayabilmesini sağlar.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top