Değer Listeleme

Destekli ya da desteksiz, sayılamaların her ikisi de UnitEnum adlı dahili bir arayüzü gerçekler. UnitEnum arayüzü cases() statik yöntemini içerir. cases() yöntemi, bildirim sırasında tanımlanmış tüm kılıfları içeren bir dizi döndürür.

<?php

Deste
::cases();
// Şunları üretir: [Deste::Kupalar, Deste::Karolar, Deste::Sinekler, Deste::Maçalar]
?>

Bir sayılamada cases() yöntemini kendiniz tanımlarsanız ölümcül bir hata alırsınız.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
23
theking2 at king dot ma
1 year ago
As ::cases() creates a Iteratable it is possible to use it in a foreach loop. In combination with value backed enum this can result in very compact and very readable code:

<?php
/** Content Security Policy directives */
enum CspDirective: String {
case Default =
"default-src";
case
Image = "img-src";
case
Font = "font-src";
case
Script = "script-src";
case
Style = "style-src";
}

/** list all CSP directives */
foreach( CspSource::cases() as $directive ) {
echo
$directive-> value . PHP_EOL;
}
?>
Which results in:
default-src
img-src
font-src
script-src
style-src
up
-11
ratsimbasitraka at gmail dot com
1 year ago
enum Priority {
case Left;
case Right;
}

// Does not work as default parameter
public function selectPriorities(array $priorities = Priority::cases()) {
Priority::cases() // works here
}
To Top