Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

Örnekler

Örnek 1 - Basit sınırlı değerler

<?php
enum Sırala
{
case
Art;
case
Azal;
}
function
sorgu($alanlar, $süzgeç, Sırala $sırala = Sırala::Art) { ... }
?>

sorgu() işlevi, $sırala'nın Sırala::Art veya Sırala::Azal olduğunun garanti edildiği bilgisiyle artık güvenli bir şekilde ilerleyebilir. Başka herhangi bir değer TypeError ile sonuçlanırdı, bu nedenle daha fazla hata denetimi veya sınaması yapmak gerekmez.

Örnek 2 - Daha ileri özel değerler

<?php
enum UserStatus
: string
{
case
Pending = 'B';
case
Active = 'E';
case
Suspended = 'A';
case
CanceledByUser = 'V';
public function
yafta(): string
{
return
match($this) {
static::
Pending => 'Beklemede',
static::
Active => 'Etkin',
static::
Suspended => 'Askıda',
static::
CanceledByUser => 'Kullanıcı Vazgeçti',
};
}
}
?>

Bu örnekte kullanıcının durumu, özellikle şu durumlardan biri olabilir: UserStatus::Pending, UserStatus::Active, UserStatus::Suspended veya UserStatus::CanceledByUser. UserStatus türünde bağımsız değişken içeren bir işlev sadece bu dört değerden birini kabul edebilir.

Dört değer için, insan okuyabilir dizge döndüren yafta() yöntemi kullanılmıştır. Bu dizge, bir veritabanı alanında veya HTML seçim kutusunda kullanılabilen "makine adı" sayıl eşdeğeri olan dizgeden farklı ve bağımsızdır.

<?php
foreach (UserStatus::cases() as $case) {
printf('<option value="%s">%s</option>\n', $case->value, $case->yafta());
}
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top