Aritmetik İşleçler

Okulda öğrendiğiniz temel aritmetiği hatırlıyor musunuz? Bu işleçler tam da öyle çalışır.

Aritmetik İşleçler
Örnek İsim Sonuç
+$a Özdeşlik $a'nın int veya float'a dönüşümü.
-$a Olumsuzlama $a'nın eksi işaretlisi.
$a + $b Toplama $a ile $b'nin toplamı.
$a - $b Çıkarma $a'nın $b'den farkı.
$a * $b Çarpma $a ile $b'nin çarpımı.
$a / $b Bölme $a'nın $b'ye bölümü.
$a % $b Kalan $a'nın $b'ye bölümünden kalan.
$a ** $b Üs $a üssü $b.

Bölme işlecinin tamsayı bölüm vermesi için iki teriminin de tamsayı (veya dönüşüm sonucu tamsayı olan dizge) olması ve birbirlerine tam olarak bölünmesi gerekir, aksi takdirde bölüm gerçek sayı olacaktır. Tamsayı bölme için intdiv() işlevine bakınız.

Kalan işlecinin (%) terimleri gerçek sayılarsa tamsayıya (int türüne) dönüştürülürler. Gerçek sayı bölmeden kalan için fmod() işlevine bakınız.

% kalan işlecinin sonucu bölünenin işaretini alır. Yani $a % $b işlemini sonucu $a ile aynı işaretli olacaktır. Örnek:

<?php

echo (3)."\n";           //  2 basar
echo (% -3)."\n";          //  2 basar
echo (-3)."\n";          // -2 basar
echo (-% -3)."\n";         // -2 basar

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-1
Zeomni
9 days ago
With PHP 8.1 and more, be carefull to the modulo "%"

Both argument must be some integer or a float without floating part.

Bad Example:
<?php
12.5
% 4.5
?>

You will enjoy a :
Deprecated: Implicit conversion from float 12.5 to int loses precision in ... filename
Deprecated: Implicit conversion from float 5.4 to int loses precision in ... filename

A fix, cast your int :
<?php

(int) 12.5 % (int)4.5
up
-62
r dot shipelov at tradesoft dot ru
9 months ago
Regarding the operation of division with remainder (%) - it differs from the one accepted in mathematics, since it is looking for "refusal" and not "remainder" - a feature of the idiv implementation in 8086
To Top