PHP 7.4.12 Released!

Aritmetik İşleçler

Okulda öğrendiğiniz temel aritmetiği hatırlıyor musunuz? Bu işleçler tam da öyle çalışır.

Aritmetik İşleçler
Örnek İsim Sonuç
+$a Özdeşlik $a'nın int veya float'a dönüşümü.
-$a Olumsuzlama $a'nın eksi işaretlisi.
$a + $b Toplama $a ile $b'nin toplamı.
$a - $b Çıkarma $a'nın $b'den farkı.
$a * $b Çarpma $a ile $b'nin çarpımı.
$a / $b Bölme $a'nın $b'ye bölümü.
$a % $b Kalan $a'nın $b'ye bölümünden kalan.
$a ** $b Üs $a üssü $b. PHP 5.6 ile eklendi.

Bölme işlecinin tamsayı bölüm vermesi için iki teriminin de tamsayı (veya dönüşüm sonucu tamsayı olan dizge) olması ve birbirlerine tam olarak bölünmesi gerekir, aksi takdirde bölüm gerçek sayı olacaktır. Tamsayı bölme için intdiv() işlevine bakınız.

Kalan işlecinin (%) terimleri gerçek sayılarsa ondalık kısımları atılarak tamsayıya dönüştürülürler. Gerçek sayı bölmeden kalan için fmod() işlevine bakınız.

% kalan işlecinin sonucu bölünenin işaretini alır. Yani $a % $b işlemini sonucu $a ile aynı işaretli olacaktır. Örnek:

<?php

echo (3)."\n";           //  2 basar
echo (% -3)."\n";          //  2 basar
echo (-3)."\n";          // -2 basar
echo (-% -3)."\n";         // -2 basar

?>

Matematik işlevleri bölümüne de bakınız.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top