PHP 7.4.22 Released!

MongoDB\Driver\Server::getLatency

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\Server::getLatencyReturns the latency of this server

Açıklama

final public MongoDB\Driver\Server::getLatency(): string

Returns the latency of this server (i.e. the client's measured » round trip time of a hello command).

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the latency of this server.

Hatalar/İstisnalar

Örnekler

Örnek 1 MongoDB\Driver\Server::getLatency() example

<?php

$manager 
= new MongoDB\Driver\Manager("mongodb://localhost:27017/");

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::RP_PRIMARY);
$server $manager->selectServer($rp);

var_dump($server->getLatency());

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(592)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top