PHPerKaigi 2024

MongoDB\Driver\WriteConcern::getJournal

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\WriteConcern::getJournalReturns the WriteConcern's "journal" option

Açıklama

final public MongoDB\Driver\WriteConcern::getJournal(): ?bool

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the WriteConcern's "journal" option.

Hatalar/İstisnalar

Örnekler

Örnek 1 MongoDB\Driver\WriteConcern::getJournal() example

<?php

$wc
= new MongoDB\Driver\WriteConcern(1);
var_dump($wc->getJournal());

$wc = new MongoDB\Driver\WriteConcern(1, 0, true);
var_dump($wc->getJournal());

$wc = new MongoDB\Driver\WriteConcern(1, 0, false);
var_dump($wc->getJournal());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

NULL
bool(true)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top