MongoDB\Driver\WriteConcern::getW

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\WriteConcern::getWReturns the WriteConcern's "w" option

Açıklama

final public MongoDB\Driver\WriteConcern::getW(): string|int|null

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the WriteConcern's "w" option.

Hatalar/İstisnalar

Örnekler

Örnek 1 MongoDB\Driver\WriteConcern::getW() example

<?php

$wc
= new MongoDB\Driver\WriteConcern(1);
var_dump($wc->getW());

$wc = new MongoDB\Driver\WriteConcern(MongoDB\Driver\WriteConcern::MAJORITY);
var_dump($wc->getW());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(1)
string(8) "majority"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top