PHPCon Poland 2024

MongoDB\Driver\WriteConcern::getWtimeout

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\WriteConcern::getWtimeoutReturns the WriteConcern's "wtimeout" option

Açıklama

final public MongoDB\Driver\WriteConcern::getWtimeout(): int

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the WriteConcern's "wtimeout" option.

Hatalar/İstisnalar

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL mongodb 1.7.0 On 32-bit systems, this method will always truncate the wTimeout value if it exceeds the 32-bit range. In that case, a warning will be emitted.

Örnekler

Örnek 1 MongoDB\Driver\WriteConcern::getWtimeout() example

<?php

$wc
= new MongoDB\Driver\WriteConcern(1);
var_dump($wc->getWtimeout());

$wc = new MongoDB\Driver\WriteConcern(MongoDB\Driver\WriteConcern::MAJORITY, 3000);
var_dump($wc->getWtimeout());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(0)
int(3000)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top