PHP 8.1.28 Released!

MongoDB\Driver\WriteConcern::serialize

(mongodb >=1.7.0)

MongoDB\Driver\WriteConcern::serializeSerialize a WriteConcern

Açıklama

final public MongoDB\Driver\WriteConcern::serialize(): string

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the serialized representation of the MongoDB\Driver\WriteConcern.

Hatalar/İstisnalar

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top