PHP 8.1.0 Released!

NoRewindIterator::key

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

NoRewindIterator::keyGet the current key

Açıklama

public NoRewindIterator::key(): mixed

Gets the current key.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

The current key.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top