PHP 8.1.15 Released!

NoRewindIterator::valid

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

NoRewindIterator::validValidates the iterator

Açıklama

public NoRewindIterator::valid(): bool

Checks whether the iterator is valid.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

  • NoRewindIterator::getInnerIterator()

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top