NoRewindIterator::valid

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

NoRewindIterator::validValidates the iterator

Açıklama

public NoRewindIterator::valid ( void ) : bool

Checks whether the iterator is valid.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top