Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

PHPDBG_VERSION (string)
PHPDBG_FILE (int)
Removed as of PHP 7.3.0.
PHPDBG_METHOD (int)
Removed as of PHP 7.3.0.
PHPDBG_LINENO (int)
Removed as of PHP 7.3.0.
PHPDBG_FUNC (int)
Removed as of PHP 7.3.0.
PHPDBG_COLOR_PROMPT (int)
PHPDBG_COLOR_NOTICE (int)
PHPDBG_COLOR_ERROR (int)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top