PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

phpdbg Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
phpdbg.eol 2 PHP_INI_ALL  
phpdbg.path   6  

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

phpdbg.eol mixed

The kind of line ending to use for output. For setting the value, one of the string aliases must be used.

int Value string Alias
0 CRLF, crlf, DOS, dos
1 LF, lf, UNIX, unix
2 CR, cr, MAC, mac

phpdbg.path string

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top