Giriş

PCRE tarafından desteklenen düzenli ifadelerin sözdizimi ve anlamları aşağıda açıklanmıştır. Düzenli ifadeler ayrıca Perl belgelerinde ve pek çok kitapta bol sayıda örneklerle açıklanmıştır. O'Reilly tarafından yayınlanan Friedl'ın "Mastering Regular Expressions" kitabı (ISBN 1-56592-257-3) oldukça ayrıntılıdır. Buradaki açıklamalar bir başvuru kılavuzu niteliğindedir.

Bir düzenli ifade eşleştirileceği dizgeye soldan sağa uygulanan bir şablondur. Çoğu karakter bir şablonun içinde sadece kendilerini ifade ederler ve şablonun eşleştirildiği dizgedeki karşılıkları ile eşleşirler. Önemsiz bir örnek olarak The quick brown fox şablonu kendisiyle aynı olan dizgeyle eşleşecektir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top