Düzenli ifade İşleçleri

Düzenli ifadelerin gücü, şablon içinde yinelemeler ve ikameler içerme yeteneğinden kaynaklanır. Bunlar şablon içinde düzenli ifade işleçleri adı verilen ve özel bir şekilde yorumlanan ancak doğrudan kendileriyle eşleşmeyen karakterlerle kodlanırlar.

İki ayrı işleç ailesi vardır: Köşeli ayraçların içindekiler ve dışındakiler. Köşeli ayraçların dışındaki işleçler şunlardır:

Köşeli ayraçların dışındaki düzenli ifade işleçleri
İşleçAçıklama
\ çeşitli kullanımları olan genel önceleme karakteri
^ konu başlangıcıyla eşleşme işleci (satır kipinde veya çok satırlı kipte)
$ konu sonuyla eşleşme işleci (satır kipinde veya çok satırlı kipte)
. (öntanımlı olarak) satırsonu hariç herhangi bir karakterle eşleşme işleci
[ Karakter sınıfı tanımı başlatma işleci
] Karakter sınıfı tanımı bitirme işleci
|VEYA işleci
(alt kalıp başlatma işleci
)alt kalıp bitirme işleci
? "(" işlecinin anlamını genişletir; 0 veya 1 kere eşleşir, ayrıca açgözlülüğe son verilir. (bkz. Yineleme)
* 0 veya daha fazlasıyla eşleşme işleci
+ 1 veya daha fazlasıyla eşleşme işleci
{ en küçük/en büyük ile eşleşme başlatma işleci
} en küçük/en büyük ile eşleşme bitirme işleci
Köşeli ayraçların içinde kalan kısım karakter sınıfı adını alır. Bir karakter sınıfı içinde özel anlamı olan işleçler şunlardır:
Köşeli ayraçların içindeki düzenli ifade işleçleri (karakter sınıfları)
İşleçAçıklama
\genel önceleme karakteri
^sınıfın ilk karakteri olduğu takdirde sınıfla eşleşmeme işleci
-karakter aralığı işleci
Aşağıdaki bölümlerde bu işleçlerin kullanımı ayrı ayrı açıklanmıştır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top