PHPCon Poland 2024

Nokta

Bir nokta imi, bir karakter sınıfının dışında, eşleşmeye konu dizge içindeki herhangi bir tek karakterle eşleşecektir; bu karakterlere basılamayan karakterler de dahildir, ancak (öntanımlı olarak) satırsonu karakteri ile eşleşmeyecektir. Eğer PCRE_DOTALL seçeneği etkin kılınmışsa nokta imleri satırsonu karakterleri ile de eşleşecektir. Nokta imi değerlendirilirken şapka ve dolar imlerinden bağımsız olarak ele alınır; tek ilişki her ikisinin de satırsonu karakteriyle olan ilişkileridir. Nokta iminin bir karakter sınıfı içinde özel bir anlamı yoktur.

\C işleci tek bir bayt ile eşleşme için kullanılabilir. Nokta imi UTF-8 kipinde çok baytlı bir karakterin bütün baytları ile eşleşeceğinden tek bir baytla eşleşme isteniyorsa \C işleci önem kazanacaktır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top