Soket Hataları

Soket eklentisi, güçlü BSD soketlerine faydalı bir arayüz olması için yazılmıştır. Dikkat edilirse bu işlevlerin hem Windows hem de Unix gerçeklenimlerinin gayet iyi çalışacağı görülür. Hemen tüm soket işlemleri olumsuz koşullarda başarısız olabilir, böyle bir durumda hatayı açıklayan bir E_WARNING iletisi çıktılanır. Bu bazan geliştiricinin isteği haricinde olur. Örneğin, bağlantı beklenmedik şekilde kesildiğinden socket_read() işlevi ister istemez bir E_WARNING iletisi çıktılar. Bu uyarıları @-işleci ile engellemek ve hata kodunu uygulama içinde socket_last_error() işleviyle yakalamak mümkündür. Böyle bir hata kodu ile ilgili hata iletisini socket_strerror() işleviyle alabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için bu işlevlerin açıklamalarına bakınız.

Bilginize:

Alınan hata iletilerinin dili geçerli yerele bağlı (LC_MESSAGES) olsa da soket eklentisi tarafından üretilen E_WARNING iletileri İngilizce'dir:

Warning - socket_bind() unable to bind address [98]: Adrese bağlanılamadı

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top