CascadiaPHP 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SODIUM_LIBRARY_VERSION (string)
SODIUM_LIBRARY_MAJOR_VERSION (int)
SODIUM_LIBRARY_MINOR_VERSION (int)
SODIUM_BASE64_VARIANT_ORIGINAL (int)
SODIUM_BASE64_VARIANT_ORIGINAL_NO_PADDING (int)
SODIUM_BASE64_VARIANT_URLSAFE (int)
SODIUM_BASE64_VARIANT_URLSAFE_NO_PADDING (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_AES256GCM_KEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_AES256GCM_NSECBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_AES256GCM_NPUBBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_AES256GCM_ABYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_KEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_NSECBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_NPUBBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_ABYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_IETF_KEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_IETF_NSECBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_IETF_NPUBBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_IETF_ABYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_XCHACHA20POLY1305_IETF_ABYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_XCHACHA20POLY1305_IETF_KEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_XCHACHA20POLY1305_IETF_NPUBBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_XCHACHA20POLY1305_IETF_NSECBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AUTH_BYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_AUTH_KEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_BOX_SEALBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_BOX_SECRETKEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_BOX_PUBLICKEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_BOX_KEYPAIRBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_BOX_MACBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_BOX_NONCEBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_BOX_SEEDBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_KDF_BYTES_MIN (int)
SODIUM_CRYPTO_KDF_BYTES_MAX (int)
SODIUM_CRYPTO_KDF_CONTEXTBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_KDF_KEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_KX_SEEDBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_KX_SESSIONKEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_KX_PUBLICKEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_KX_SECRETKEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_KX_KEYPAIRBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES_MIN (int)
SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES_MAX (int)
SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_KEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_KEYBYTES_MIN (int)
SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_KEYBYTES_MAX (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_ALG_ARGON2I13 (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_ALG_ARGON2ID13 (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_ALG_DEFAULT (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SALTBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_STRPREFIX (string)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_OPSLIMIT_INTERACTIVE (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_MEMLIMIT_INTERACTIVE (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_OPSLIMIT_MODERATE (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_MEMLIMIT_MODERATE (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_OPSLIMIT_SENSITIVE (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_MEMLIMIT_SENSITIVE (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_SALTBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_STRPREFIX (string)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_OPSLIMIT_INTERACTIVE (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_MEMLIMIT_INTERACTIVE (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_OPSLIMIT_SENSITIVE (int)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_MEMLIMIT_SENSITIVE (int)
SODIUM_CRYPTO_CORE_RISTRETTO255_BYTES (int)
Available as of PHP 8.1.0.
SODIUM_CRYPTO_CORE_RISTRETTO255_HASHBYTES (int)
Available as of PHP 8.1.0.
SODIUM_CRYPTO_CORE_RISTRETTO255_NONREDUCEDSCALARBYTES (int)
Available as of PHP 8.1.0.
SODIUM_CRYPTO_CORE_RISTRETTO255_SCALARBYTES (int)
Available as of PHP 8.1.0.
SODIUM_CRYPTO_SCALARMULT_BYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SCALARMULT_SCALARBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SCALARMULT_RISTRETTO255_BYTES (int)
Available as of PHP 8.1.0.
SODIUM_CRYPTO_SCALARMULT_RISTRETTO255_SCALARBYTES (int)
Available as of PHP 8.1.0.
SODIUM_CRYPTO_SHORTHASH_BYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SHORTHASH_KEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SECRETBOX_KEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SECRETBOX_MACBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SECRETBOX_NONCEBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SECRETSTREAM_XCHACHA20POLY1305_ABYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SECRETSTREAM_XCHACHA20POLY1305_HEADERBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SECRETSTREAM_XCHACHA20POLY1305_KEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SECRETSTREAM_XCHACHA20POLY1305_MESSAGEBYTES_MAX (int)
SODIUM_CRYPTO_SECRETSTREAM_XCHACHA20POLY1305_TAG_FINAL (int)
SODIUM_CRYPTO_SECRETSTREAM_XCHACHA20POLY1305_TAG_MESSAGE (int)
SODIUM_CRYPTO_SECRETSTREAM_XCHACHA20POLY1305_TAG_PUSH (int)
SODIUM_CRYPTO_SECRETSTREAM_XCHACHA20POLY1305_TAG_REKEY (int)
SODIUM_CRYPTO_SIGN_BYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SIGN_SEEDBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SIGN_PUBLICKEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SIGN_SECRETKEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_SIGN_KEYPAIRBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_STREAM_NONCEBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_STREAM_KEYBYTES (int)
SODIUM_CRYPTO_STREAM_XCHACHA20_KEYBYTES (int)
Available as of PHP 8.1.0.
SODIUM_CRYPTO_STREAM_XCHACHA20_NONCEBYTES (int)
Available as of PHP 8.1.0.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top