SolrInputDocument::reset

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrInputDocument::resetTakma Adı: SolrInputDocument::clear()

Açıklama

public SolrInputDocument::reset(): bool

This is an alias of SolrInputDocument::clear

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top