PHP 7.4.9 Released!

SolrInputDocument::reset

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrInputDocument::resetThis is an alias of SolrInputDocument::clear

Açıklama

public SolrInputDocument::reset ( void ) : bool

This is an alias of SolrInputDocument::clear

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top