PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

SolrInputDocument::clear

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrInputDocument::clearResets the input document

Açıklama

public SolrInputDocument::clear(): bool

Resets the document by dropping all the fields and resets the document boost to zero.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top