PHPCon Poland 2024

SolrInputDocument::getFieldCount

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrInputDocument::getFieldCountReturns the number of fields in the document

Açıklama

public SolrInputDocument::getFieldCount(): int|false

Returns the number of fields in the document.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns an integer on success başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top