PHP 8.1.28 Released!

SQLite3Result::finalize

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3Result::finalizeSonuç kümesini kapatır

Açıklama

public SQLite3Result::finalize(): bool

Sonuç kümesini kapatır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top