PHP 7.4.25 Released!

SQLite3Result::reset

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3Result::resetSonuç kümesindeki geçerli satırı ilk satır yapar

Açıklama

public SQLite3Result::reset(): bool

Sonuç kümesindeki geçerli satırı ilk satır yapar.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Sonuç kümesindeki geçerli satır, ilk satır yapılabilmişse true yoksa false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top