PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

SQLite3Result::numColumns

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3Result::numColumnsSonuç kümesindeki sütun sayısını döndürür

Açıklama

public SQLite3Result::numColumns(): int

Sonuç kümesindeki sütun sayısını döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Sütun sayısı bir tamsayı olarak döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top