PHP 8.1.28 Released!

SQLite3Result::columnName

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3Result::columnNameNumarası belirtilen sütunun ismini döndürür

Açıklama

public SQLite3Result::columnName(int $sütun): string|false

sütun ile numarası belirtilen sütunun ismini döndürür. Sonuçlanan sütunun ismi bir AS tümcesi varsa, bu sütun için AS tümcesinin değeridir. Bir AS tümcesi yoksa sütun ismi belirsizdir ve libsqlite3'ün sonraki sürümlerinden birinde bu değişebilir.

Bağımsız Değişkenler

sütunnum

Sütunun sıra numarası. İlk sütunun numarası 0'dır.

Dönen Değerler

Belirtilen sütunun ismini bir dizge olarak döner, sütun yoksa false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top