PHP 8.1.24 Released!

Swoole\Table::destroy

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Table::destroyDestroy the Swoole table.

Açıklama

public Swoole\Table::destroy(): void

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top