Swoole\Table::rewind

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Table::rewindRewind the iterator.

Açıklama

public Swoole\Table::rewind(): void

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top