Threaded::pop

(PECL pthreads >= 2.0.0)

Threaded::popManipulation

Açıklama

public Threaded::pop(): bool

Pops an item from the objects property table

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

The last item from the objects property table

Örnekler

Örnek 1 Popping the last item from the property table of a threaded object

<?php
$safe
= new Threaded();

while (
count($safe) < 10)
$safe[] = count($safe);

var_dump($safe->pop());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(9)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top