PHP 8.1.20 Released!

Threaded::notifyOne

(PECL pthreads >= 3.0.0)

Threaded::notifyOneSynchronization

Açıklama

public Threaded::notifyOne(): bool

Send notification to the referenced object. This unblocks at least one of the blocked threads (as opposed to unblocking all of them, as seen with Threaded::notify()).

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Notifications and Waiting

<?php
class My extends Thread {
public function
run() {
/** cause this thread to wait **/
$this->synchronized(function($thread){
if (!
$thread->done)
$thread->wait();
},
$this);
}
}
$my = new My();
$my->start();
/** send notification to the waiting thread **/
$my->synchronized(function($thread){
$thread->done = true;
$thread->notifyOne();
},
$my);
var_dump($my->join());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top