CascadiaPHP 2024

Threaded::extend

(PECL pthreads >= 2.0.8)

Threaded::extendRuntime Manipulation

Açıklama

public Threaded::extend(string $class): bool

Makes thread safe standard class at runtime

Bağımsız Değişkenler

class

The class to extend

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Runtime inheritance

<?php
class My {}

Threaded::extend(My::class);

$my = new My();

var_dump($my instanceof Threaded);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top