Statement on glibc/iconv Vulnerability

Threaded::count

(PECL pthreads >= 2.0.0)

Threaded::countManipulation

Açıklama

public Threaded::count(): int

Returns the number of properties for this object

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Örnekler

Örnek 1 Counting the properties of an object

<?php
$safe
= new Threaded();

while (
count($safe) < 10) {
$safe[] = count($safe);
}

var_dump(count($safe));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(10)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top