CascadiaPHP 2024

UConverter::getDestinationType

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

UConverter::getDestinationTypeGet the destination converter type

Açıklama

public UConverter::getDestinationType(): int|false|null

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top