CascadiaPHP 2024

UConverter::convert

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

UConverter::convertConvert string from one charset to another

Açıklama

public UConverter::convert(string $str, bool $reverse = false): string|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

str

reverse

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top