PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

UConverter::toUCallback

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

UConverter::toUCallbackDefault "to" callback function

Açıklama

public UConverter::toUCallback(
    int $reason,
    string $source,
    string $codeUnits,
    int &$error
): string|int|array|null

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

reason

source

codeUnits

error

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top