PHP Velho Oeste 2024

WeakMap::offsetSet

(PHP 8)

WeakMap::offsetSetYeni bir anahtar-değer çiftiyle haritayı günceller

Açıklama

public WeakMap::offsetSet(object $nesne, mixed $değer): void

Haritayı yeni anahtar-değer çiftiyle günceller. Belirtilen anahtar haritada mevcutsa yeni değer eskisinin üzerine yazılır.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Anahtar-değer çiftinde anahtar olan nesne.

değer

Anahtar-değer çiftinde değer olan keyfi veri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top