PHP 8.1.15 Released!

WeakMap::count

(PHP 8)

WeakMap::countHaritadaki canlı girdileri sayar

Açıklama

public WeakMap::count(): int

Haritadaki canlı girdileri sayar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Haritadaki canlı girdilerin sayısını döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top